Blog

Nejpoužívanější metriky v e-mail marketingu: jakých čísel by vaše kampaně měly dosahovat?

Sledování metrik je pro úspěšný e-mail marketing důležité. Díky pravidelnému vyhodnocování e-mailingových kampaní získáte přehled o tom, jak si vedete a kde se můžete zlepšit. Jaké metriky se vyplatí v e-mail marketingu sledovat? Co se z nich dozvíte a jakých čísel by vaše kampaně měly dosahovat? Vybrali jsme metriky, které vám dají základní přehled o tom, jak si e-mail vede jako marketingový kanál nejen sám o sobě, ale také ve vztahu k vašim obchodním cílům.

  • Míra otevření (Open Rate) - zlatý standard je 20 % a více

Míra otevření udává procento příjemců e-mailu, kteří daný e-mail otevřeli. Na její výši má pozitivní dopad optimalizace předmětu a preheader. Ale nemělo by to být to jediné, na co se soustředit. Současně je třeba se zaměřit i na optimalizaci míry prokliku. I tak je míra otevření pro vyhodnocování rozesílek důležitá. Ukazuje vám, že se e-maily dostávají do doručené pošty zákazníků a že je zajímají. Pokud míru otevření sledujete dlouhodobě u stejné databáze, dobře vám poslouží jako základní srovnávací metrika. Odesílatelé s kvalitní databází a aktivním publikem obvykle dosahují 30-40% OR u hromadných e-mailů. Zlatý standard, kterého je dobré dosáhnout, je 20 %. 

  • Dobrá míra prokliku (Click Rate) je 4 % a více

Míra prokliku, tedy procento příjemců e-mailu, kteří klikli na jeden nebo více odkazů v newsletteru, je velmi důležitou metrikou. Poskytuje přehled o tom, jaké procento odběratelů váš obsah zaujal natolik, že mají zájem se dozvědět více. Významný vliv na míru prokliku mají CTA (call to actions), tedy výzvy k akci. Nejčastěji se používají akční tlačítka, ale i poutavý banner nebo odkaz v textu může splnit požadovaný efekt. Hodně záleží na vašem cílovém publiku. Dobrá míra prokliku, na kterou je třeba cílit, je 4 % a více. Obvykle se pohybuje mezi 2 - 3 %.

  • 15% Click-to-open Rate je dobré měřítko

Tato metrika kombinuje míru otevření a prokliku. Díky ní získáte lepší obrázek o tom, jak zaujal vaše odběratele nejen předmět, ale také obsah v newsletteru. Vypovídá o tom, jestli jste ideálně spojili grafiku a text. Společnosti často dosahují 15% CTOR, což je dobrý výsledek, o který je třeba usilovat.

  • Míra odhlášení (Unsubscribe Rate) by neměla přesahovat 0,5 %

Míra odhlášení udává procento příjemců e-mailů, kteří se po otevření daného e-mailu odhlásí z vaší databáze. Přestože přímo nesouvisí s vašimi cíli, je užitečné ji sledovat pro výpočet celkové míry růstu vaší databáze. Míra odhlášení by u  jednotlivých kampaní neměla přesahovat 0,5 %.

  • Míra opuštění (Bounce Rate) - dobrá hodnota je pod 0,5 %

Míra opuštění udává procento z celkového počtu odeslaných e-mailů, které nebylo možné úspěšně doručit do pošty příjemce. Může se jednat o dočasný problém s platnou e-mailovou adresou. Častěji se však jedná o neplatné e-mailové adresy, na které vaše e-maily nebudou doručeny nikdy. Ty je samozřejmě vhodné z databáze odstranit. Udržování míry okamžitého opuštění pod 0,5 % je procento, na které byste se měli zaměřit. Vysoká míra opuštění naznačuje neaktuální stav vaší databáze.

  • Dobrá míra konverze (Conversion Rate) je vyšší než 1 %

Konverzní poměr udává procento příjemců, kteří klikli na odkaz v e-mailu a dokončili požadovanou akci. Tou může být například nákup produktů, vyplnění formuláře na webu nebo stažení e-booku. Dovést uživatele na cílovou stránku (landing page), kde dochází k dané konverzi, je hlavním cílem každého newsletteru. Abyste mohli měřit konverze e-mailového marketingu, je potřeba propojit svoji e-mailovou platformu a webovou analytiku. Konverzní poměr hromadného e-mailingu by měl přesáhnout 1 %, u automatizovaných e-mailů se dosahuje i dvouciferných výsledků.

  • ROI (Return on investments), tedy návratnost investic

Návratnost investic je jedna z nejdůležitějších metrik nejen v e-mail marketingu, ale v marketingu obecně. Pokud ji nepoužíváte, nezjistíte, které marketingové investice a kampaně fungují a které ne. Potom je složitější přizpůsobit vaši strategii, aby splňovala vaše prodejní a marketingové cíle. Měli byste mít i představu o tom, jaká je ROI e-mail marketingu v porovnání s jinými marketingovými kanály. Zjistíte tak, kterému kanálu věnovat nejen svůj čas, ale také zdroje. 

Jak na ROI? Nejjednodušší je vypočítat návratnost investic do e-mail marketingu podle vzorce: Tržby z e-mail marketingu / Náklady na e-mail marketing x 100 = ROI

Díky pokročilým nástrojům můžeme sledovat nejen tyto nejdůležitější metriky, ale řadu dalších. Nemusíme sledovat vše, ale také není dobré zvolit jen jeden ukazatel. Dobře zvolené metriky vám pomohou zjistit, jaký typ obsahu byste měli v e-mailu používat a jak byste měli cílit. Důležité je průběžné sledování vašich kampaní a jejich výsledků, které vám poskytne cenné srovnání zasazené do kontextu. Pokud se vám daří dosahovat vysokého OR či CTR je to skvělý výsledek. Důležitější však je, zda se vám zároveň daří překonat váš prodejní cíl nebo získat více leadů oproti plánu. To je to, co se počítá.

Přečtěte si také náš článek 7 pravidel pro zvýšení konverzí e-mail marketingu

Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.